Privacybeleid

Privacy verklaring

Cryptovaluta-cursus (een product van Rob Aalders Coaching), gevestigd aan Marten Meesweg 8, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.robaalderscoaching.nl/ Marten Meesweg 8, Rotterdam (+31) 085 0656976

Dax Pegels is de Functionaris Gegevensbescherming van Rob Aalders Coaching hij is te bereiken via Dax@robaalderscoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cryptovaluta-cursus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
Wij verwerken deze gegeven in een CRM systeem genaamd SALESMANAGO. Welke cookies wij daarvoor gebruiken lees je hieronder.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dax@robaalderscoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cryptovaluta-cursus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Cryptovaluta-cursus analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cryptovaluta-cursus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cryptovaluta-cursus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cryptovaluta-cursus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens > maximaal 2 jaar of tot hij/zij opt-out >Voor informeren of verkoop van diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cryptovaluta-cursus verstrekt uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (politionele onderzoeken en dergelijke)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cryptovaluta-cursus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cryptovaluta-cursus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Doubleclick.net Naam: DSID, IDE
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet voor Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Facebook Naam: sb, wd, xs, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr, m_pixel_ratio, pl
Functie: Registreert je websitebezoek, pagina’s en producten die je bekijkt. Hiermee tonen we je persoonlijke aanbiedingen op Facebook en Instagram.
Bewaartermijn 2 jaar

 

Cookies: Salemanago
Naam: Smuuid, Smclient, smform, smg, smvr, smwp, Smg, smrcrsaved, smOViewsPopCap
Functies: Registreert bezoeken aan pagina’s. Als u al in ons contacten database staat krijgt u eventueel gerichte emails, of berichten naar aanleiding van uw bezoek.
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookies: WordPress
Naam: _ssid, G-ENABLED-IDPS, _utmz, _ga, _wpndash, ad_details, ad_timestamp, wordpress, wordpress_eli, wordpress_logged_in, wordpress_sec, wpc_wpc, wp_api, wp_api_sec, tk_tc, tk_ai, tk_aip, tk_tc
Functie: Deze cookies zorgen voor een goed werkende site. Houden bij welke pagina’s worden bezocht en hoe lang.
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cryptovaluta-cursus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dax@robaalderscoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Cryptovaluta-cursus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cryptovaluta-cursus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dax@robaalderscoaching.nl